۷۶


... آخ که جات خيلی درد ميکنه ... صبح که پا شدم ديدم خيلی بد تر شده ...

/ 4 نظر / 3 بازدید
me

خوب ميشی.(اين خوب ميشی از اون خوب ميشی ها نبود ها!)

بانوصبا

فک نکنم !‌ خوب نميشی ! (‌ولی اين خوب نميشی از اون خوب نميشی ها بود !)

سروش

بعضی چيزها هميشه جاش می مونه