۳۲


حاجي به بچه اش چپ چپ نگاه ميكنه و هيچي نميگه ... آخه بچه اش داره روز عاشورا كالباس ميخوره ...

/ 0 نظر / 3 بازدید