۴۴

كلي بارون كه اومد آقاي مهندس ٫شعر گونه گفت : عجب آبي خوردن اين بتن ها!

/ 2 نظر / 3 بازدید
سروش

از مينی ماينر خيلی خوشم اومد:)