+349

این روزا حال جنسیم هیچ خوب نیست ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
corona

تبليغات تلويزيوناي بيست و چهار ساعته رو ديدي؟ انقدر که براي آقايان کالاهاي مختلف تبليغ ميکنند، کم کم دارم شک مي کنم نکنه مردهاي کشور (بلانسبت) مشکلي دارند؟ [متفکر]