بجای 347

 

 

... ما نمیدانیم چه سری شده که یک عمر زور زدیم اینتو آپ کنیم نشد . یعنی پرشین بلاگ باز نمیشه ... بعد رفتیم تو اونجا بنویسیم ... الان یه مدته که هرکاری میکنیم اونتو هم نمیره ... گفتیم بیایم اینجا که بگیم اگه اونجا باز شد اونتو مینویسیم انشاءخدا. حالا میبینم بعد از اینهمه مدت اینجا داره باز میشه و سرویس میده ... حالا موندیم حیرون اینجا باشیم یا اونجا !

خلاصه بعد از اینهمه گور به گوری هنوز تو برزخیم ...

/ 8 نظر / 16 بازدید
رها-رها

من هر دو جا علی الحساب زنبیل می ذارم

جوانمرد

جوانمرد که فعلن اولین بارشه میاد اینجا و اینجا رو خونده. البت که اونجارو هم باز کرده که بخونه. [نیشخند]

به به ! مارو باش ماتم زده بودیم طرف جمع کرده رفته

علی

اونا رو هم بیار اینجا یه کاسش کن

علی

آرشیوت هم که کار نمیکنه