۲۰

نسکافه اش رو تلخ می خوره اما غذاش بيشتر ايناس : چیپس پنير آش رشته و اسمارتيز .
/ 1 نظر / 10 بازدید

۱۷

جاي اينكه صورت مسئله ات رو گنده تر كني ، ببين به همين كوچيكه ميتوني درست جواب بدي؟
/ 0 نظر / 9 بازدید
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
3 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
9 پست
آبان 82
20 پست
مهر 82
14 پست
شهریور 82
20 پست
مرداد 82
15 پست
تیر 82
23 پست
خرداد 82
13 پست
اسفند 81
16 پست
بهمن 81
17 پست