۷۰


ببينم آدامس داري ؟
آره . بیا
... ولش حال جويدنش و ندارم !

/ 6 نظر / 3 بازدید
me

باز خوبه تو حالشو داری بپرسی!!!

:-------------------)

حال ندارم دوباره بزارمش سر جاش پس با زبون خوش بگيرش!

لیلا

اينی که الان تو دهنمه رو کی می تونه به جای من بجوه ؟

m

بايد بخنديم؟

mariam

خوب از جويده شدش استفاده کن .

fard

من برات ميجوم! بعد ميدم بهت که قورت بدی!