۸۰

 

...می جان !  بالاخره يه روز از دست تو خودم و سيگار کش  ميکنم !

/ 6 نظر / 3 بازدید
me

اين می ذليل بميره که تو رو اذيت ميکنه!!....

بانوصبا

وای چه رمانتيک !! دستمال کاغذی هست خدمتتون ؟!! فين ! فين !

me

تو خيلی...ميکنی!!مگه دست خودته!؟مثل يه شير که اصلا هم نميترسه!!! با چماق وايميسم بالا کله ات ببينم اعصاب معصاب داری يه نه!؟........ولی فکر کنم ميدونم واسه چی اعصاب نداری..گمونم تقصير اين می پدر سوخته باشه!!