۳۳


نيشش بازئه و به چاهک حموم که درش نيمه بازه زل زده ... وقتی به خودش مياد تعجب ميکنه که به چی فکر ميکرده !

/ 4 نظر / 3 بازدید
a

نوشته ها كوتاه گه گاه با معنيي داري. موفق باشي.

jaleh

chahake hamom cheye?

HADI

عيد مبارک...

hadi

خيلی با حالی...از حاجی هم خوشم اومد.