۷۳

... ای جماعت! بدانيد و آگاه باشيد که من رابطه ای تنگاتنگ بين زن ذليلی و مازوخيسم ميبينم ...

/ 6 نظر / 3 بازدید
me

خيلی گير دادی به زن ذليلی و اين قبيل اَنگ! هاي حسودانه ها!رگ فمينيستيم ببخشيد مرد ستيزيم داره کم کم يه جورايی ميشه ها!

داداشی

من همه رو فهميدم تا حالا ! اما اين مازوخيسم چيه ديگه!؟ بلتما اما يادم نمی ياد! :) آقا اگه آبجی کوچيکه اومد و ديد به جای اسم اون نوشتی کس و کار! خونت پای خودت!

raha-raha

تا رگ بچه ها نزده بالا يه چيزی درباره مرد ستيزی و ساديسم بنويس !!!!!

مشمولك

وب لاگ جالبی داری . موافقم. به من سر بزن با ی با ی

اروس

يگی ديگه لنگهء استاميونفن پيدا کردم...