۴۹


... خيلي آدم با احساسي ئه ... به هر جاش دست بزني ، قل قلكش ميگيره ...

/ 2 نظر / 3 بازدید
shelman

خيلي جمله خوبي بود. مثل هميشه.