۳


آخ که چه حالی ميده دروغ گفتن ... اينو ديگه راست ميگم .

/ 2 نظر / 3 بازدید
بهمن(هک نکن !!!!)

سلام چه طوری خوبی ؟ ايشالا که خوبی اينقدر می نی ننويس يه کم ماکسی بنويس !!!