۲۲۲

 

... افکارم پريشان است ... موهايم فرفری شده ...

/ 5 نظر / 15 بازدید
مهر

با اين حرفی که تو زدی من از روز اول با افکار پريشان به دنيا اومدم...دستت درد نکنه داداااا

هدا

هر وقت موهاتو شونه کردی خوشگل که خواستی بکنی...يه سر به من بزن خوشحال ميشم. epilady!