۲۲۵

 

... بيچاره اون سه تا زنی که زن يه نفر ميشن ... هميشه تنشون بايد از سهميه  چهارمی بلرزه ...

/ 7 نظر / 15 بازدید
بچه مخفي

نه بابا..گذشت دورانش! الان مردا مو به تنشون سيخ ميشه يه دونه رو هم نميگيرن!

هري هالر

بيچاره تر زنی که اولين همسر است؛ تنش بايد به خاطر سهميه سه تای ديگر بلرزد! دير به دير می آيی کجا سرت گرم شده؟

نفس سرد

هووم!! آخه کدوم بدبختی اين دوران ميتونه دو تا زن بگيره؟! توی يکيش هم موندن!

Iranian Idiot

بيچاره اون مردي كه 3 تا زن ميگيره...

فروغ

ولي من به وضوح مي بينم كه مردها خيلي بيشتر از ۴ تا زن رو با هم دارن و عين خيالشون هم نيست... بيچاره اوني كه دلش رو به اين چيزا خوش مي كنه...

سحر

تز: اونا نگران زن ۴ام هستن انتی تز: اونا سر حقشون با همم دعوا دارن سنتز:زن ۴ام خارجه تشريف دارن