پست های ارسال شده در مرداد سال 1382

۹۳

  هشتاد ساعتم شده پشت چراغ قرمز وا ميستم اما بکشيم از پل عابر بالا نميرم .
/ 17 نظر / 27 بازدید