۴۵


هميشه يه چيز ضدحالي هست ...مثلا تا مياي آواز بخوني ، كف ميره تو حلقت ...

/ 4 نظر / 4 بازدید
شلمان

آره......كاش اما ختم ميشد به همين جا......چرا نمياي پيشم؟؟؟؟؟؟

شنبه

مثل سکسکه موقع سيگار! از اينم ضد حالتره

منصوره

يکی بود که حرف می زد از دهنش حباب ميومد بيرون که الآن يادم نيست کی بود...!

bita

کلی خنديدم..خوب به جای حموم يک جای ديگه آواز بخونین!!!