۷۵


... از مسابقه خسته شدم ... نميخوامم بشينم ... هان !‌ با خودم مسابقه ميدم ...

/ 8 نظر / 3 بازدید
me

شايد خوب بشی!

raha-raha

بدو .... بدو ...... رسيد . داره می رسه .....بدو ...

خيال واهي

سلام ميگم اول اف لاين بخون بعد بيا پيشم منتظرم ها ؛مسابقه چی شد؟

mariam

نبازی از خودت که خيلی بده . من تجربشو دارم .

nevisande

منم خسته شدم..دوست دارم آروم کپه مرکمو بذارم

لیلا

هان ؟ يعنی اون رقيب خودمم ؟