۲۰۹

...هر وقت زنش مریض میشد، با وجود اینکه سر در نمی آورد ، بهش می گفت : چیزی نیست ... زن هم خودش رو نمی باخت و خوب می شد ... ... اما وقتی خودش مریض شد ؛ هرچی بهش گفتن چیزی نیست ؛ حالش بدتر شد... ... ... ... مُرد ... اما واقعا چیزیش نبود ...

/ 5 نظر / 9 بازدید
qazal

سلام ... به عنوان نخستين نظر دهنده بايد بگم که ......................

qazal

گهی پشت بر زين ؛ گهی زن به پشت ........... در ضمن : اگه اون جمله ی آخری رو نمی آوردی ، بهتر بود ! مينی مالت ، مينی مال تر می شد ! ...

nevise

:) زياد می نيمال نبود