۲۰۴

 

... هميشه ميگفت براش اعتماد از هر چيز ديگه ای مهم تره ... ... ...حتما اون روز که راديو ساعت رو اعلام کرد و منم نگاش کردم بهش برخورده ... آخه الان دو روزه که ساعتم نيست ...

/ 7 نظر / 10 بازدید
هري هالر

برو خوش باش که نگفته «نجابت» از همه چيز مهمتره!

امیر

ميگما . آدم با کسی که بهش اعتماد نداره راديو گوش نميده

شيما

حالا از اين شوخی که شما کردی گذشته،ديدی اسم فروش روی ماشين مياری همون روز يه بلايی سرش مياد؟