۱۷


جاي اينكه صورت مسئله ات رو گنده تر كني ، ببين به همين كوچيكه ميتوني درست جواب بدي؟

/ 0 نظر / 3 بازدید