۷۱


... خاک توسرت ! زنذليل سرهمه .

/ 6 نظر / 3 بازدید
معلم ادبیات

سلام! تا زن ذليل نباشی نميدونی چه مزه ای داره....مگه نه؟

nevise

سلام اين دختره جرات بلا سر خودش آردنم نداره بس که بی عرضه است

raha-raha

مرد ذليل هم داريم ها !

semiadam

سلام! ميبينم که لينک و اين حرفا... :) مرسی !

mariam

چه اهميتی داره . مسئله نفس عمله .