۵۳

خيلی خوشگلا هستن که توصورتشون پر چيزای گنده ... خيلی زشتا هم ... ای بابا کی با تو بود !

/ 7 نظر / 3 بازدید
mariam

نتيجه گيری فلسفی: همه چيز در اين دنيا نسبی ست

mariam

در ضمن ،نوشته های این صفحه تو خوندم تو خيلی قشنگ می نويسی ناقلا .

منصوره

نه...من که به خودم نگرفتم..! راستی چرا نمی آی اون ترفی؟!!

ليلا

آره مساحت ايران رو با متر مکعب می سنجن با اون مقدار پهنی که روشه !

corona

به! سلام عرض شد. چه عجب از اينورا؟...