۱۵۴

 

 ... اين شيخ ما در رساله عمليه خود نوشته که به دشمنان خود لينک کنيد که دوستان را لينکيدن هنر نميباشد ... اما موضوع رو باز نکرده ... يَک لينک  سخت افزاری  اونم در يه جای نامتعارف حکمش چيه ؟

/ 15 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پوریا

خوب کی گفته مينيمال نبايد پورن بنويسه!

cyberachitect

بابا فوران خلقيت .. کاشکی زودتر پيدات میکردم ....! يه رفيق قديمی ؟!

akhavi

جون داداش بهت بر خورد ؟ من خواستم لينک بدم اون بد مصب تو title لينك نميگرفت . اومدم بهت بگم اين بي شرف بسته بود . شرمنده ...!

...

به رساله اش مراجعه شود

kamyar

آقا اين رساله شيختون راهنمای چطور در پرشن بلاگ لينک بديم نداره! ما می خوايم به يک می نيماله لينک بديم ولی بلد نيستيم!

سينا

مينيمالتيم به مولا !