۸


کی ميگه دل من از سنگه ؟!....اتفاقا سنگم بخورم هضم ميکنه ...

/ 4 نظر / 11 بازدید
سعيد

خواستي بفهمي بيا بازم از اون ورا!

leila

پس از کاغذه : سنگ ٬ کاغذ ٬ قيچی .....

انگوري

من چكاره بيدم !؟ خب چونه من گرم بشه ديگه به اين راحتي ها سرد نميشه :) متنهاي طولانيم رو به كوتاهي متونت ببخش :">