+357

 

... بر دو گونه اند : پستان داران و پستان خواران ...

/ 1 نظر / 9 بازدید
کرونا

يعني گروه دوم هيچ رقمه جزو گروه اول محسوب نميشن؟؟!