۹۴

 

... عزيزم! تو و پنيسيلين هر دو اتفاقی کشف شدين .

/ 8 نظر / 3 بازدید
اخبار

آره شبيه شبکه خبره فقط از نظر عقيده ۱۸۰ درجه فرق داره!‌

Jaleh

باز قربون پنيسيلين!

reza

سلام .. و هر دو هم جوون ميدهيد و هم جوون ميگيريد .. شاد باشی .

nevise

و هر دو اول با درد ميايم بعد با سلامتی