+356

 

... مردم آمریکا مردم مومنی هستند .هم به خدا اعتقاد دارن هم به مردن بن لادن ؛ درحالیکه هیچ کدوم رو به چشم ندیدن ...

/ 1 نظر / 12 بازدید