۵۱


خيلی بی مرلمی ميخواد ها ... بعد از اونهمه حال که بهت داد ه٬ خاموش نکرده رو آسفالت ولش کنی ...

/ 5 نظر / 3 بازدید
shelman

لطف كن دستي رو بكش عقب نره.

bita

بالاخره منصوره يا قارچ؟

soroush

تو كه فايده نداره! در ضمن خسته شدم از بس سيگار روشن مردم رو خاموش كردم! رعايت كن يه كم