۱۲


نميشه يکی که از خودش بدش مياد شعر بگه .

/ 3 نظر / 10 بازدید
Ramin

سلام چرا نمی شه خيلی هم خوب می شه

yasaman

سلا م . اتفاقا من فکر می کنم که آدمايی که از خودشو بدشون می ياد بيشتر هم شعر می گن . راستی اين می نی مالی يعنی چی ؟ کنجکاو شدم .

بهمن ( هک نکن )

سلام بابا تو هم با اين می نی پيتزاهات ا نه ببخشيد می نی مطالب .... می گما نکنه خودت با خودت درگيری ؟ ها ؟ ( شوخی کردم ) به دل نگير رو دل می کنی تند تر بنويس ديگه امروز ۲۲ بهمنه تو از ۱۹ ام هيچی ننوشتی تا حالا می گما من روتو کم می کنم با پيغامای بلند بالا حال کن