۴۳


تشخيص تركيدگي بغض و گرفتگي دل بوسيله كامپيوتر... از راه دور...

/ 5 نظر / 3 بازدید
منصوره

بازم من اومدم و کلی ذوق کردم.. بهتون لينک می دم...

گوشه گیر

عزيز قربونت يه نيگام به دل ما بنداز ببين ميشه کاريش کرد ؟

شوريده

سلام. اين دل ما بدجوری گرفته. با اين پودرای تيزک باز ميشه يا بايد فنر بندازی؟!

saman

سلام می نی عشقی .به مولا خرابتم. اخه اين زسمش نيست. هميشه به من سر بزن . قربانت .{ع.فرياد}

ليلا

ترکيد گندش هم همه جا رو برداشت !