... گشنمون هم نبود ، گول خوردیم ... حالا هم شکممون قار و قور میکنه ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
corona

خوب کردي که برگشتي به نوشتن. دلم برات تنگ شده بود مينيمال جان :)